کتب برخط

نمایش 1–16 از 106 نتیجه

 • بیمه های دریایی و باشگاه های P&I (جلد دوم)

  190,000 تومان تعداد فروش : 1
 • بیمه های دریایی و باشگاه های P&I (جلد اول)

  140,000 تومان تعداد فروش : 2
 • تأثیر تصاویر ماهواره ای و سیستم اطلاعات جغرافیایی در توسعه کشاورزی

  65,000 تومان تعداد فروش : 0
 • اصول برنامه ریزی خرید، تدارکات و نیازمندی های مواد

  165,000 تومان تعداد فروش : 0
 • هندبوک مسئول فنی (راهنمایی واحدهای تولیدی مواد غذایی و بهداشتی)

  125,000 تومان تعداد فروش : 2
 • اصول طراحی ترمينال های فرودگاهی از منظر حمل و نقل شهری

  80,000 تومان تعداد فروش : 0
 • نانو فناوری در پزشکی: دارو، تجهیزات و درمان

  55,000 تومان تعداد فروش : 0
 • اهمیت سیستم مدیریت اطلاعات در هماهنگی سازمان ها

  100,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پژوهشی در مشارکت سیاسی زنان

  88,000 تومان تعداد فروش : 0
 • علم انتخاب غذا

  55,000 تومان تعداد فروش : 0
 • بررسي جزء نقدی سود برای پایداری سود و بازده سهام

  60,000 تومان تعداد فروش : 0
 • سیاست های غذایی در جهان و ایران نحوه نظارت و کنترل در تولید مواد غذایی

  100,000 تومان تعداد فروش : 0
 • عوامل گناه از ديدگاه آيات و روايات

  105,000 تومان تعداد فروش : 0
 • قضا زدایی از جرایم خانوادگی

  155,000 تومان تعداد فروش : 0
 • آموزش انبار و اصول انبارداری نوین و مدرن نگرشی مالی، سیستمی، علمی و فنی

  160,000 تومان تعداد فروش : 0
 • سیری در آموزش و توسعه منابع انسانی: نوآوری ها، چالش ها، و راه کارها

  80,000 تومان تعداد فروش : 0